Ko smo mi

Moto-Bike je generlni uvoznik i vlasnik shopa thorp.rs, zato koristimo njihovu politiku privatnosti. Sve porudžbine se redirektuju i direktno su vezane za Moto-Bike / motobikeshop.rs
motobikeshop.rs = thorp.rs


MOTO-BIKE TRGOVINA NA VELIKO I MALO IGOR JOVIČIĆ PR KAĆ
Svetosavska 70A-74, Kać
PIB: 101649819
MB: 54515545
Šifra delatnosti: 4690 
Nespecijalizovana trgovina na veliko

Moto-Bike obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), kao drugim važećim a primenjivim zakonskim propisima, u zavisnosti od toga koji podaci se obrađuju.

Moto-Bike obrađuje Vaše podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, a podaci koje obrađujemo su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

Podaci koje obrađujemo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa predmetnim ličnim podacima.

U slučaju da Vaša konkretna dilema ili pitanje nije obrađena u ovoj Politici privatnosti, ili imate dodatno pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate na prethodno naveden e-mail ili broj telefona.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Moto-Bike prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa stanovanja
 • IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Moto-Bike koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Komunikacija sa  korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Druge svrhe
 • Isporuka robe

Moto-Bike podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), odnosno:

 • na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha,
 • jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i
 • jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Moto-Bike-a kao rukovaoca

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju:

 • Zaposleni u Moto-Bike u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga, i druge svrhe)
 • IT podrška u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija);
 • Kurirske službe u meri u kojoj je to neophodno radi ispunjenje svrhe obrade (isporuke robe)

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, Moto-Bike sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

Moto-Bike štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita

Moto-Bike je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti.

Moto-Bike izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

 • Sistem korisničkih uloga

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u Moto-Bike omogućen je samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno da definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena rola uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni, IT podrška i kurirske službe.

Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Zaposlenima, IT podršci i Kurirskim službama omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

Moto-Bike čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza, u skladu sa članom 24 Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Moto-Bike ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Moto-Bike ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Moto-Bike ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Srbije.

Informacije o internet stranici Moto-Bike, Facebook stranici Moto-Bike i Instagram stranici Moto-Bike

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na www.motobikeshop.rs. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o odgovarajućem rukovanju vašim podacima.

Koje lične podatke sakupljamo i zašto ih sakupljamo

Komentari

Kada ostavljate komentare na našoj internet stranici, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, a takođe i Vašu IP adresu i niz korisnika korisničkog agenta za pomoć pri otkrivanju spama.

Mediji

Ako postavljate fotografije na internet stranicu, trebalo bi da izbegnete učitavanje slika pomoću ugrađenih podataka o lokaciji (EKSIF GPS), budući da drugi posetioci internet stranice mogu preuzeti i izvući podatke o lokaciji iz fotografija.

Kontakt forma

Ako koristite naš kontaktni obrazac da nam pošaljete poruku, mi ćemo koristiti informacije u obrascu samo da bi odgovorili na pitanje i kontaktirali vas u vezi sa vašim upitima. Informacije koje pružate preko našeg kontakt formulara neće se obrađivati na bilo koji drugi način i samo će se koristiti za komunikaciju u vezi sa vašim pitanjima.

Ugrađeni sadržaj sa drugih web stranica

Članci na našoj internet stranici mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. Video zapise, fotografije, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih internet stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu internet lokaciju.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Upotreba vaših podataka

Moto-Bike ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije. primenjuje princip ekonomičnosti podataka, tj. svi prikupljeni podaci su nam potrebni za ispunjavanje odgovarajuće svrhe, I za svrhe osim navedene isti se neće koristiti.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Prenos podataka u treće zemlje

Ne prenosimo podatke u treće zemlje.

Datoteke sa beleškama

Kada posetite našu internet stranicu, prvo se čuvaju sledeći podaci: vaša IP adresa (isključivo za zaštitu naših sistema), udaljeni host, prenosi podataka, stranica za upućivanje, kao i datum i vreme. Pored toga, čuvaćemo korisničko sredstvo, pregledač i operativni sistem, u cilju optimizacije.
Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših uslugai internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Informacije o kolačićima

Detaljnije informacije o kolačićima i o politici uporebe kolačića pogledajte našu: Politika uporebe kolačića

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Primaoci podataka

Google Analytics

Naša internet stranica koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi “kolačiće”, Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući i vašu IP adresu) će se preneti na Google server u Sjedinjenim Državama i tamo se čuvati. Google će koristiti ove informacije da proceni vašu upotrebu internet stranice, da sastavlja izveštaje o aktivnostima internet stranice za operatere internet stranice i da pruži druge usluge vezane za aktivnosti internet stranice i korišćenje interneta. Google može preneti ove informacije i na treće strane ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim Google podacima pod bilo kojim okolnostima. Možete da sprečite instalaciju kolačića tako što ćete podesiti softver pretraživača shodno tome. Možete odbiti prikupljanje i korišćenje vaše IP adrese od strane Google analitike u bilo koje vreme, s tim što odbijanje ima pravnu snagu od momenta odbijanja I ne deluje retroaktivno. Dodatne informacije možete pronaći na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Facebook i Instagram

Takođe možemo koristiti komunikacijske alate sa društvene mreže na Facebooku, posebno sa
Product Website Publikacije kupaca. Ovaj proizvod generiše nepovratnu, ne-ličnu kontrolnu (vrednu vrednost) od vaših podataka o korištenju koje se mogu dostaviti Facebooku za potrebe analize i marketinga u Sjedinjenim Državama. Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane Facebook-a, kao i o vašim preferencama privatnosti, molimo vas pogledajte u Politici privatnosti Facebook-a koja se može naći na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ i www.facebook.com/privacy/explanation

Ako želite da se odbijete  prikupljanje i korišćenje Vaših podataka na Facebook-u, možete to učiniti na www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ . 

Komentari posetilaca na Fejsbuku mogu se proveriti putem automatske usluge za otkrivanje spama.

Sve navedeno se odnosi I na Instagram stranicu. Moto-Bike ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.. Ako želite da se odbijete  prikupljanje i korišćenje Vaših podataka na Instagramu, možete to učiniti na https://help.instagram.com/

Vaša Prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Pravo da od Moto-Bike zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 • Prava da od Moto-Bike zahtevate ograničenje obrade,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • Pravu podnošenja pritužbe Povereniku
 • Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti Pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;

Na Vaš zahtev, Moto-Bike dostaviće Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. Moto-Bike može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Moto-Bike na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon – Kać, Svetosavska 70a-74, info@motobikeshop.rs, +381 21/456-789

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u kompaniji Moto-Bike:

 • Adresa: 21241 Kać, Svetosavska 70a-74;
 • Kontakt telefon: +381 21/456-789
 • Email: info@motobikeshop.rs