Održavanje

Sve što treba da znate o održavanju noža za kosačicu

Prilikom košenja, osim ispravnosti same kosačice, veoma je važno da je nož oštar. Time ćete uštedeti i vreme i svoju energiju jer se nećete mučiti, već ćete uživati u košenju. Osim toga, veoma je važno da odaberete pravi nož u zavisnosti od vrste košenja koje ćete obavljati.

U narednom tekstu pročitajte više o  samom održavanju, ali  i izboru noža za kosačicu.

Koliko vremena traje nož za kosačicu?

Za većinu motornih kosačica, preporučeno vreme za oštrenje noža je između 20-25 radnih sati. To znači da, ukoliko je vreme koje Vam je potrebno da pokosite svoj travnjak 45 minuta, oštrenje treba da izvršite u periodu između 26 – 33 košenja.

Što se tiče radnog veka noža, originalni i odgovarajući zamenski noževi imaju prosečan radni vek između 100-200 radnih sati. Neki visokokvalitetni proizvodi mogu da traju i do 400 radnih sati. Naravno, ovo sve važi pod uslovom da ne dođe do većih fizičkih oštećenja noža, što je tema za nešto kasniji deo priče.

Ostajemo i dalje na temi vremenskog intervala oštrenja noža, pa smo Vam na osnovu ovih podataka spremili tabelu sa periodima oštrenja:

Kako da znam kada treba naoštriti nož?

Gornja tabela je svakako veoma korisna referenca koje se možete pridržavati. Svakako je važnije da naučite sve indikatore na koje treba paziti i koji će Vam reći da li je vreme da naoštrite nož, čak i ako podaci iz tabele kažu da još nije vreme za to.

Kada gledate samu oštricu noža, potražite bilo kakve tragove udubljenja, oštećenja i ogrebotine.

Verovatno ćete primetiti tanke zareze koji nastaju vremenom pri radu, a ovakve zareze je moguće odstraniti jednostavnim oštrenjem noža. Međutim, ukoliko ste primetili veća udubljenja ili ispupčenja koja su savila čak i mali deo noža na dole ili na gore, na žalost vreme je da promenite nož.

Još jedan pokazatelj koji treba proveravati je sama trava!

Pogledajte pažljivo ivicu trave da vidite koliko čist rez je napravio nož. Ukoliko vidite da je ivica trave iskrzana i isprekidana ovo znači da je vreme da naoštrite nož.

Prednosti održavanja oštrog noža

Očigledna prednost redovnog oštrenja noža je da će Vaš travnjak izgledati lepše. Tupo sečivo ne kosi travu na pravi način i može delovati da je travnjak neuredan i rastrgan.

Takođe, treba imati na umu da kada kosite sa tupim nožem, vlati trave se ne seku, nego se krzaju i čupaju, a samim tim travnjak može biti podložan bolestima.

Kako sprečiti oštećenja noža?

Bez obzira na to koliko često kosite, noževi se mogu lako udubiti, istrošiti, saviti i oštetiti bilo vremenom ili kao rezultat udara u predmete kao što su kamenje, drveni i metalni predmeti i slično.

Nož treba redovno vizuelno pregledati. Slomljen ili oštećen nož može postati opasan predmet po bezbednost ljudi i potencijalno može oštetiti kosilicu.

Jedna bitna stavka koja će doprineti da se smanje jača oštećenja noža je da pre svakog košenja pregledate površinu koju nameravate da pokosite. Otklonite sve predmete koji mogu dovesti do oštećenja noža. Markirajte mesta na kojima se nalaze stvari kao štu su panjevi, ostaci betona i slično, koje se ne mogu otkloniti a mogu izazvati ozbiljna oštećenja.