Održavanje

Zašto je litijumska mast bitna za Vaš trimer

Svi pokretni delovi koji imaju međusobni kontakt moraju da imaju pravilno podmazivanje. U agregatima se podmazivanje vrši putem ulja koje obezbeđuje da se između kontaktnih površina delova trenje svede na najmanju moguću meru.

Ali šta se dešava sa ostalim pokretnim delovima van agregata koji se „ne kupaju“ u ulju? Naravno i njima treba obezbediti podmazivanje sa specijalnim mastima, a u današnjem tekstu posvetićemo se uglavnom trimerima.

Jedna od specijalnih namenskih masti svakako je litijumska mast.

Trimeri i njihova glava trpe velike obrtaje, a samim tim se na tom mestu postižu visoke temperature. Osim toga, neretko do ovih mesta dolazi i vlaga za koju svi znamo da ima korozivno dejstvo. Nedovoljno podmazivanje upravo je jedan od najčešćih razloga zbog kojeg glava trimera ume i pre vremena da se potroši.

Kako bi se zadovoljili zahtevi za optimalnim podmazivanjem u povišenim temperaturnim uslovima, kao i u vlažnim uslovima napravljena je litijumska mast.

Sve što treba da znate o litijumskoj masti

Litijumska mast sastoji se od ulja koje se dobija preradom nafte i od litijumskog sapuna. Često u ovim mastima mogu da se pronađu i sastojci poput molibden sulfida. Ono što karakteriše litijumsku mast, pored dobrog podmazivanja svakako je i izdržljivost na visoke temperature.

Ukoliko bi stavili neku drugu mast koja nije postojana na visokim temperaturama, takva mast bi na većim temperaturama brzo iscurila i nestala sa površina kojima je neophodno podmazivanje. Litijumska mast upravo obezbeđuje postojanost na kontaktnim površinama kojima je potrebno podmazivanje. Upravo zato je nastala potreba za razvojem ove masti.

Kao što smo spomenuli, litijumska mast se dobro vezuje za metalne površine, nije korozivna, otporna je na vlagu, trpi velika opterećenja itd. Neke litijumske masti imaju toleranciju na temperature i do 220° Celzijusa.

THORP litijumska mast

Pobrinuli smo se da za trimere obezbedimo litijumsku mast koja odgovara kako našim trimerima, tako i trimerima drugih proizvođača, njihovim specifikacijama i zahtevima u radnim uslovima.

Thorp litijumska mazivna mast, proizvedena je na bazi mineralnog ulja visokog indeksa viskoziteta i specijalnih PD aditiva. Visoka oksidaciona stabilnost, dobra zaštita od korozije uz sinergetsko delovanje PD aditiva čine je pogodnom za dugotrajno podmazivanje na povišenim radnim temperaturama, u prisustvu vlage i drugim nepovoljnim radnim uslovima.

Sastav masti obezbeđuje glatku strukturu, dobru mehaničku stabilnost i dobra reološka svojstva što je čini pogodnom za primenu pri maksimalnim brzinama do 15 000 O/min.

Upotreba litijumske masti

Thorp litijumska mast ima veliku primenu na sledećim komponentama i u sledećim uslovima:

  • Idealno za podmazivanje prenosnih glava kod svih motrnih trimera.
  • Primenjuje se za doživotno podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva gde konstrukcijski nije predviđena izmena i dopuna maziva.
  • Podmazivanje ležajeva u uslovima velikih brzina, povišenih kontaktnih pritisaka, opterećenja i vibracija.
  • Podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležišta kod rotornih bagera, odlagača, međuodlagača, transportnih traka, reduktora izloženih udarnim opterećenjima, ležajeva na mašinama za obradu drveta, ležajeva brusnih vretena.
  • Podmazivanje ležajeva elektromotora, ležajeva motornih vozila, ležajeva sa promenom pravca rotacije ili obrtnim kretanjem, glave trimera, reduktorskih prenosnika.
  • Podmazivanje obrtnih vretena, zglobova, ležajeva sa rotirajućim spoljnim prstenom i visokim naprezanjem zbog centrifugalnog opterećenja, ležajevi u čeličanama.
  • Niže gradacije se koriste za podmazivanje sporohodnih reduktorskih prenosnika, kao i za podmazivaje u centralnim sistemima sa dugim cevovodima.

Dobri efekti podmazivanja se postižu kod ležišta sa maksimalnim brojem obrtaja n= 15 000 o/min i za maksimalne vrednosti Dxn = 1 600 000.

Temperaturni opseg primene : -40°C do +140 °C

Naša je topla preporuka da koristite litijumsku mast na svim mehaničkim sklopovima koji ispunjavaju gore navedene uslove. Obezbeđivanjem pravilnog podmazivanja produžavate radni vek vašeg trimera ili druge radne mašine, što u krajnjoj meri znači uštedu u novcu jer ćete imati ređe zamene potrošnih delova i duži radni vek.